Afgeronde projecten

Onze opdrachten zijn soms eenmalig maar ook jaarlijks terugkerend. Hieronder vindt u reeds afgeronde projecten van ons congresbureau.

NHV

Roijé Congressen organiseert jaarlijks het congres van de Nederlandse Hartfunctie Vereniging, waarbij we iedere keer weer interessante sprekers weten te benaderen voor het programma. Alle leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging en de niet-leden via de hartfunctie afdelingen van alle ziekenhuizen in Nederland.

Tijdens het NHV congres komen onderwerpen aan bod welke alle facetten bevatten voor de algemeen en gespecialiseerd hartfunctielaborant. Het thema van het volgende congres luid: Het getrainde hart.

Opdrachtgever

Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV)

Registratie

  

https://registratie.roijecongressen.com/nhv

Datum

 

zaterdag 18 maart 2023, Van der Valk Hotel Veenendaal

CAHAL Symposium

Op vrijdag 9 september 2022 vond het CAHAL Symposium (Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden) plaats. 

Het CAHAL Symposium met de titel "Congenitale hartafwijkingen: van foetus tot volwassene", bestaande uit twee parallelle programma's, is bedoeld voor cardiothoracaal chirurgen, kindercardiologen, congenitaal cardiologen, cardiologen, kinderartsen, gynaecologen, echocardiografisten en andere geïnteresseerden.

Programma 1: Congenitale hartafwijkingen: van foetus tot volwassene
Programma 2: Foetale cardiologie


Het programma werd gevuld met wetenschappelijke en educatieve lezingen, er waren 350 deelnemers aanwezig!

Opdrachtgever

Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL)

Registratie

  

https://registratie.roijecongressen.com/cahal

Datum

 

vrijdag 9 september 2022, Hotel Van der Valk Sassenheim-Leiden

Oncologie Update Symposium

Het Oncologie Update symposium is speciaal bedoeld om longartsen, oncologen, pathologen en moleculair biologen een overzicht te geven van nieuwe ontwikkelingen en biomarkers voor immuun- en doelgerichte therapie in de oncologie.

Er hebben deze avond 45 mensen fysiek deelgenomen en ruim 100 deelnemers online.

Het symposium werd mogelijk gemaakt door AstraZeneca, Janssen en Roche Diagnostics.

Datum

woensdag 2 november 2022

Registratie

  

www.oncologieupdate.com

ESC congres

Ieder jaar vindt het ESC congres van de European Society of Cardiology plaats in steeds een ander Europees land. Meer dan 30.000 cardiologen komen bijeen, ook vanuit Nederland gaan zij in grote getalen naar dit congres.

Zeker wanneer het ESC congres in Amsterdam wordt gehouden is dat voor Roijé Congressen een mooie kans om vanuit haar thuisbasis mooie projecten neer te zetten op locaties waarmee wij erg goed bekend zijn. Zo hebben wij in 2013 ook bij mogen dragen aan het unieke NVVC Concert, voor en door cardiologen in het geweldige Concertgebouw.

Ook werden er de afgelopen jaren Challenges georganiseerd. Cardiologen liepen voor een goed doel in estafette van Utrecht naar o.a. Parijs en München of hielden een Beachvolley Toernooi in Barcelona.

Voor de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en de WCN organiseert Roijé Congressen alweer sinds 2007 de jaarlijkse gezamenlijke borrel tijdens dit congres.

Opdrachtgever

NVVC i.s.m. WCN

Congresdetails

Voorgaande edities in Wenen, Stockholm, München, Parijs, Londen, Rome, Barcelona.
De NVVC-WCN borrel in 2023 is op zaterdag 26 augustus in Amsterdam.

Roche

In opdracht van Roche organiseren wij regelmatig symposia. Roche wil hiermee inzicht geven in nieuwe ontwikkelingen. Zo organiseerden wij het Cardiac Biomarker symposium en het Roche Oncologie Update symposium.

Roche Biomarker symposium betreft de medische meerwaarde van biomarkers in de dagelijkse praktijk. Themagewijs worden hoogwaardige presentaties gegeven over de laatste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van cardiale biomarkers.

Het Roche Oncologie Update symposium is speciaal bedoeld om longartsen, oncologen, pathologen en moleculair biologen een overzicht te geven van nieuwe ontwikkelingen en biomarkers voor immuun- en doelgerichte therapie in de oncologie.

Opdrachtgever

Roche Diagnostics

Symposium

Roche Biomarker symposium november 2019

Symposium

  

Roche Oncologie Update symposium oktober 2019, 2020 en 2021

Amsterdam UMC Hartcentra verwijzers symposium

In opdracht van het Amsterdam UMC organiseerde wij in 2018 het Amsterdam UMC Hartcentra verwijzers symposium: 60 jaar Cardiologie in Amsterdam. Dit symposium vond plaats in de Beurs van Berlage. Via een online ‘keuzemenu’ konden deelnemers vooraf zelf bepalen welke onderwerpen aan bod kwamen.

In 2019 organiseerden wij voor het 2e jaar op rij het Amsterdam UMC Hartcentrum verwijzers-symposium. Dit jaar vond het symposium plaats in het Compagnie theater in Amsterdam. Tijdens het ochtendprogramma werden nieuwe ontwikkelingen in de cardiologie en cardiochirurgie besproken en in de middag kon men deelnemen aan een ‘College Tour’.

Opdrachtgever

Amsterdam UMC

Congresdetails

  

28 september 2018 en 11 oktober 2019

Hans Boter Symposium

Op vrijdag 14 oktober 2011 vond ter gelegenheid van het afscheid van Hans Boter als bestuurslid van de VZI een symposium plaats met als onderwerp ‘Nieuwe Ontwikkelingen Beeldvormende Apparatuur’. Tijdens dit symposium werd bekend gemaakt dat door de VZI als hommage aan Hans Boter een stichting in het leven was geroepen met de naam ‘Stichting Hans Boter Symposia’ met de bedoeling om elke 2 jaar een symposium te organiseren over nieuwe ontwikkelingen in de medische technologie.

Roijé Congressen is in 2019 als congrespartner van de VZI gevraagd het inmiddels 5e en laatste Hans Boter Symposium weer mede te organiseren.

Opdrachtgever

Stichting Hans Boter Symposia

Congresdetails

2011, 2013, 2015, 2017, 2019

Afscheidssymposium Barbara Mulder

Symposium voor prof.dr. B.J.M.Mulder ter gelegenheid van haar afscheid als cardioloog in het Amsterdam UMC (AMC).

In september 2019 gaat Barbara Mulder met pensioen. Barbara is als cardioloog verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie AMC, sinds 1986. Ze is en was niet alleen ‘verbonden’ maar fungeerde gedurende vele jaren als één van de boegbeelden van het AMC, nationaal en internationaal. Zij zette de congenitale cardiologie van volwassenen, de ‘GUCH’ research in Nederland op de kaart en legde daarmee het fundament voor een belangrijke bijdrage van Nederlandse onderzoekers in dit groeiende veld.

Met een bescheiden, door haar samengesteld, symposium zwaaien wij haar uit. Het hoofdonderwerp daarin is “Big Data en artificial intelligence”, waarvan velen zeggen dat het ons vak volledig gaat veranderen. Daarmee kijkt ze in de toekomst en dat is natuurlijk precies wat ze altijd gedaan heeft met bv het opzetten van Concor als het mooiste voorbeeld.

Symposiumdetails

  

Vrijdag 20 september 2019, Strandzuid, Amsterdam

CONCOR in Tuschinski

Wat heeft het CONCOR onderzoek de afgelopen 17 jaar opgeleverd?
Wat zijn de lange termijn uitkomsten voor patiënten met een aangeboren hartafwijking? Hebben de resultaten effect gehad op de huidige behandeling? Wat hebben de patiënten aan het onderzoek? Wat heeft het DNA-onderzoek naar de erfelijkheid van aangeboren hartafwijkingen tot nu toe opgeleverd?

Deze vragen zijn de aanleiding geweest voor het organiseren van een CONCOR evenement op vrijdag 22 juni 2018 in Theater Tuschinski in Amsterdam. Het doel van deze dag is om u te informeren over de bereikte onderzoeksresultaten. Tevens vernemen wij graag uw ideeën over maatschappelijke relevantie en welk onderzoek u daarvoor graag zou willen zien in de toekomst. Hiervoor worden in verschillende zalen kleinere interactieve sessies georganiseerd met verschillende thema’s,zoals sport, bloedverdunners, hartoperaties, “kleppen en devices” en medicijngebruik. In de middag werpen we interactief een blik in de toekomst van de zorg. Hoe gaat de zorg er in de toekomst uitzien? Wat wordt de rol van eHealth, zorgrobots, big data, artificial intelligence en “Internet of Everything”? Komt u nog naar het ziekenhuis of wordt de zorg helemaal van thuis uit georganiseerd?

Datum

  

Vrijdag 22 juni 2018

Locatie

Theater Tuschinschki, Amsterdam

Symposium 20 jaar Mededingingswet

De Vereniging voor Mededingingsrecht organiseert een symposium om stil te staan bij 20 jaar Mededingingswet, maar vooral ook om vooruit te kijken. Het symposium vindt plaats op donderdag 15 februari 2018 in de Pulchri Studio te Den Haag.

De terugblik wordt verzorgd door Marc van der Woude, Rechter bij het Gerecht van de EU te Luxemburg. Vervolgens discussiëren vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de ACM, Autoriteit Persoonsgegevens, het bedrijfsleven en de wetenschap over de toekomst van het mededingingstoezicht in Nederland. Economieverslaggever en nieuwslezer Hella Hueck treedt op als voorzitter van deze middag.

Opdrachtgever

  

Vereniging voor Mededingingsrecht

Symposiumdetails

15 februari 2018, Pulchri Studio, Den Haag

ENOC Conference 2015

De European Network of Ombudspersons for Children (ENOC) is een non-profit associatie voor onafhankelijke kinderrechten. Het is haar doel om kinderrechten te faciliteren en promoten, zoals geformuleerd staat in de UN Convention on the Rights of the Child. Jaarlijks wordt de internationale ENOC Conferentie en Algemene Ledenvergadering georganiseerd en in 2015 was De Kinderombudsman gastheer om dit te organiseren.

Roijé Congressen heeft in samenwerking met De Kinderombudsman de ENOC Conferentie georganiseerd. De 2-daagse conferentie vond plaats in de Rode Hoed in Amsterdam, de Algemene Ledenvergadering in de Grote zaal van de Tweede Kamer in Den Haag.

Opdrachtgever

  

De Kinderombudsman

Congresdetails

22 - 24 september 2015

WIBAZ lustrumcongres

De werkgroep WIBAZ stelt zich tot doel om kennis uit te wisselen tussen de instrumentele diensten van het Erasmus mc, LUMC, AMC, VUMC, UMCG, UMCUtrecht, Radboudumc en het AZM. Sinds medio 1971 werken technici uit de academische ziekenhuizen samen in de werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen om het instrumentarium beheer op een hoger plan te brengen.

Mede door de bundeling van gezamenlijke kennis en energie heeft de WIBAZ een belangrijk positie verworven als gesprek- en sparringpartner voor overheid, normcommissies, koepelorganisaties, industrie en andere partners in de gezondheidzorg. De werkgroep WIBAZ kent twee aandachtsgebieden; klinisch en laboratoria. Daarnaast kennen de diensthoofden hun eigen overlegvormen.

In 2016 organiseerde WIBAZ met ondersteuning van Roijé Congressen hun lustrumcongres. Dit WIBAZ lustrumcongres wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de VZI, NVKF en BMTZ.

Opdrachtgever

  

WIBAZ

Congresdetails

Donderdag 26 mei 2016

Wilt u ook een congres organiseren?
Wij helpen u graag verder.